Belivia Logo

Digitalisering med kundens intressen i fokus


Belivias plattform BCM transformerar pappersblanketter till digitala intelligenta formulär. Det ger direkta effekter för kundupplevelsen, automatiserad administration och löpande statistik. Belivia skapar möjlighet till affärsutveckling utan beroende till IT-organisation och releaser. Effekten av Belivias BCM blir ett automatiserat och digitalt flöde där kunden på kortare tid slutför sitt ärende. Den individuella och optimerade processen minimerar den administrativa kostnaden, från sälj till slutbehandlat ärende.

Vårt erbjudande

Strategiskt fokus


Framtidens kunder förväntar samma bemötande i det digitala mötet som i det personliga avseende information och enkelhet. Andelen affär i det digitala mötet kommer fortsätta att öka. Idag innehåller den digitala processen endast 20% intelligent IT. I en värld där kunden blir starkare måste det moderna företaget förflytta sig mot att hela den digitala processen består av 80% intelligent IT.

Beliva Solutions

”Belivias mission är att utveckla och implementera system- och processtöd som transformerar blanketter till digitala intelligenta formulär och som möter den framtida kundens krav på det digitala mötet.”

Produkter och tjänster

Produkter och tjänster


Belivia digitala formulär

Effekten av digital inhämtning av kunduppgifter med digital signering är magnifik. Kundflödet blir transparent och enkelt och löpande förbättras.

» Läs mer

Belivia Regelmotor

Med integrerad regelmotor i det digitala formuläret kan en unik och individuell process uppnås. Kunden behöver endast besvara relevanta frågor kopplat till ansökt produkt/ändring/anmälan och får relevant information baserat på sina uppgifter.

» Läs mer

Utveckling utan IT

Plattformen BCM öppnar dörren till affärsutveckling utan beroende till IT. Allt innehåll i formulären, regler och logik är helt konfigurerbart utan beroende IT. Verksamheten intar förarstolen och kan publicera förändringar 24/7.

» Läs mer

Statistik och analys

Den digitalt inhämtade informationen ger möjlighet till regelutvinning därmed ökad intelligens i formuläret. För många typer av formulär öppnar sig en ny värld för produktutveckling och kundsegmentering när den digitala informationen kan sammanställas och analyseras.

» Läs mer

Länsförsäkringar digitaliserar hälsodeklarationer med Belivias BCM

Länsförsäkringar Fondliv och Hälsa har tillsammans med de 23 länsförsäkringsbolagen digitaliserat hälsodeklarationen för all personriskförsäkring. Ledtiderna för att teckna ny försäkring kommer nu att drastiskt minska till kundens och Länsförsäkringars fördel.

Läs mer

Om Belivia


Bakgrund

Belivia grundades 2011 med grundidén att sälja en digital och realtidsbaserad process vid nyteckning av riskförsäkring. Denna strävan har inte förändrats däremot har ambitionen vidgats. Den kraftfulla teknik och intelligens som utvecklats för nå en effektiv process för nyteckning kan numera hantera alla dokumentbaserade processer. Intelligensen i dagens formulär som skapas i Belivias BCM är mycket kraftfull och passar för alla dokumentbaserade processer oavsett bransch.Belivias produkter

Med BCM (Belivia Content Manager) omvandlar Belivia dokumentbaserade processer till digitala realtidsbaserade processer. Alla dokumentprocesser kan automatiseras med BCM så att de blir realtidsbaserade där kunder och användare i hög grad får sina ärenden utförda momentant. Internt uppstår enorma effektiviseringsvinster eftersom administration och beslutsfattande automatiseras genom regelverket i BCM. Belivia tar ansvar för hela implementationen och säkerställer att digitaliseringen utförs till 50 procent av den IT-kostnad som uppstår med jämförbara alternativ. Med gedigen processkunskap säkerställer Belivia också att effektmål uppfylls både avseende kundprocess men också interna mål. I Belivias ansvar och tjänst ingår också att driva förändringsledning i organisationen vid större implementationsprojekt.Operativ ledning


Niclas Nevenstam

Niclas Nevenstam

VD i Belivia. Niclas är Civilingenjör och Civilekonom och har mångårig erfarenhet av design och implementation av process stöd inom försäkringsbranschen. Arbetat tidigare som Marknadschef och Produktchef på CAB Group, helägt bolag av Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg Hansa.
Angelica Nevenstam

Angelica Nevenstam

Operativt verksamhetsansvarig i Belivia. Angelica har utbildning inom ekonomi och försäkring med över 20 års erfarenhet av Livförsäkringsbranschen. Hon har bland annat varit Produkt- och processchef i Skandia Liv och Verksamhetsutvecklingschef på Swedbank Försäkring.
Oscar

Oskar Carlstedt

Operativt ansvarig för IT och arkitektur inom Belivia. Oskar har mer än 15 års erfarenhet inom IT-branschen i ledande roller inom såväl Bank och Finans, Försäkring, Myndighet samt Telecom.
Oscar

Jimmy Andersson

Affärsområdeschef i Belivia. Jimmy har utbildning inom verksamhetsutveckling/styrning och över 10 års erfarenhet av leasing- och sakförsäkringsbranschen i ledande roller.
Belivias Team

Kontakta Belivia


Kontakta oss så berättar vi mer om effekterna som uppstår när intelligent digitalisering implementeras.

Körsbärsvägen 5
114 23 Stockholm

+46 (0)8 222 002

LinkedIn

Följ oss på LinkedIn

Vi stödjer Barncancerfonden